Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie

Lubaczów

Wzgórze zamkowe kryjące relikty osadnictwa sprzed fazy murowanej zamku oraz pozostałości zabudowy dworskiej powstałej na pocz. XIX wieku z inicjatywy hr. Pawłowskiego wraz z przyległym do niego od strony wschodniej parkiem krajobrazowym. Park powstał w okresie międzywojennym wg projektu J. Drexlera. Posiada rozplanowanie w postaci alei, ścieżek, cieków wodnych i stawów oraz okazy starodrzewia ze skupinami olchy czarnej i pojedynczymi okazami pomnikowych lip drobnolistnych. Całość usytuowana od wschodniej strony ul. Sobieskiego.

W 2005 roku oddano do użytku budynek „Galerii Oficyna”, położony w obrębie Zespołu Zamkowo-Parkowego. Obiekt ten, pełniąc funkcje konferencyjno-wystawiennicze, stał się ważnym miejscem na kulturalnej mapie Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego.

Lokalizacja

  • Adres: Jana III Sobieskiego, 37-600 Lubaczów
  • Współrzędne geograficzne (DD): 50.1546404, 23.1293122

Zobacz również

 

Ziemia Lubaczowska - odkrywaj i doświadczaj

X