Zespół cerkiewny w Radrużu

Radruż

Zespół Cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej na terenie Polski. Jego centralnym elementem jest cerkiew p.w. św. Paraskewy wzniesiona w końcu XVI w. przez zawodowy warsztat ciesielski. W połowie XVII w. we wnętrzu ściana ikonostasowa częściowo pokryta została polichromią. W skład Zespołu cerkiewnego w Radrużu wchodzą oprócz cerkwi: dzwonnica z końca XVI w., kamienny mur z bramami oraz kostnica z XIX w. W otoczeniu cerkwi znajduje się cmentarz przycerkiewny z zespołem nagrobków z XVIII-XX w. wraz z płytą nagrobną z ok. 1682 r. i dwa cmentarze parafialne z nagrobkami wykonanymi w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruśnie (XIX-XX w.).
Od 2010 r. właścicielem Zespołu Cerkiewnego w Radrużu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. Zespół cerkiewny w Radrużu 21 czerwca 2013 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Godziny zwiedzania

Sezon letni (01.04 – 31.10) codziennie od 10:00 do 19:00
Sezon zimowy (01.11 – 31.03) od wtorku do niedzieli od 10:00 do 16:00

Zwiedzanie Zespołu cerkiewnego w Radrużu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt

Lokalizacja

  • Adres: 37-620 Radruż
  • Współrzędne geograficzne (DD): 50.1767032, 23.4011159

Zobacz również

 

Ziemia Lubaczowska - odkrywaj i doświadczaj

X