Aktualności

„Proświta” w Radrużu będzie służyć turystom

Dobiegły końca prace przy remoncie dawnego sklepu wiejskiego położonego w sąsiedztwie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu. Nowy obiekt ma pomóc w obsłudze rozwijającego się ruchu turystycznego.

Fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie

– Dotychczas szary i niepozornie wyglądający budynek powrócił swej pierwotnej formy, wzbogaconej dodatkowo o niezbędne elementy służące nowej funkcji. W trakcie prac udało się odsłonić oryginalny kamienny wątek ścian, który doskonale zaczął korespondować z architekturą kamiennych murów wokół zabytkowej cerkwi. Nie zabrakło też drewnianych elementów – szerokiego tarasu i ganku, którym nadano cechy nawiązujące do lokalnej architektury z początków XX wieku. Zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz budynek dostosowano do potrzeb przyszłych turystów, którzy będą mogli otrzymać dawkę wrażeń muzealnych na nowych salach ekspozycjach, ale też możliwość odpoczynku i delektowania się pięknem radrużańskiego Zespołu Sakralnego – czytamy na stronie Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Remont finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło: 1 613 773, 68 PLN.

0 Comments

X