Aktualności

Kultura pamięci o dawnych Kresach

W ramach wydarzeń poprzedzających tegoroczny Festiwal Dziedzictwa Kresów zapraszamy w dniach 5-7 czerwca na cykl spotkań organizowanych w ramach programu „Kultura pamięci o dawnych Kresach”, który zakłada popularyzację dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej.

Zachęcamy nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w inauguracyjnym spotkaniu „Kresy w polskiej świadomości narodowej – dziedzictwo i współczesność” z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które odbędzie się 5 czerwca br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Uruchomiony na Podkarpaciu program stanowi istotny element popularyzacji wiedzy i propagowania „kultury pamięci” o dawnych Kresach, umożliwi innowacyjne prowadzenie zajęć o polskim dorobku kulturowym poza granicami kraju oraz w odpowiedni sposób – zgodnie z podstawą programową oraz etapami kształcenia – przekazać młodzieży zdobyte informacje.
Jest to pierwszy etap programu. Kolejne bloki edukacyjne zaplanowano w trzecim kwartale tego roku (warsztaty praktyczne) oraz w drugim kwartale 2020 roku (wizyta studyjna „Podróż na Kresy” dla nauczycieli uczestniczących w programie).

Społeczność akademicką (studentów i wykładowców) zachęcamy do udziału w spotkaniu pt. „Dziedzictwo odkrywane – dziedzictwo przywracane”, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w auli V-1 w budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12. Miłośników Kresów, 7 czerwca na godz. 18:00 zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, gdzie Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie przedstawi prezentację pt. „Chwała Galicji! Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 roku”.

Organizatorzy: Województwo Podkarpackie oraz Gmina Lubaczów, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, Politechniką Rzeszowską i Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Do pobrania:

Agenda spotkania edukacyjno-szkoleniowego dla kadry pedagogicznej z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 5.06.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie 5.06.2019 r.

Agenda spotkania edukacyjnego dla społeczności akademickiej (studentów i wykładowców) z zakresu popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej – Budynek „V” Politechniki Rzeszowskiej, 6.06.2019 r.

0 Comments

X