Aktualności

Koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”

Serdecznie zapraszamy na koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Katapetasma”, który odbędzie się w cerkwi pw. św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu w sobotę, 11 września 2021 r. o godz. 18.
Koncert odbędzie się w ramach finisażu wystawy „Dotknąć niepojętego. Ikony. Sebastian Niestój”. Partnerami wydarzenia są Gmina Lubaczów i Nadleśnictwo Lubaczów. 

Zespół „Katapetasma” obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu to utwory których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego, takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych. Ponadto kluczowym zadaniem zespołu jest poszukiwanie i odtworzenie prawosławnej tradycji nabożeństw w dawnej Rzeczpospolitej. Członkowie chóru, to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, którzy działalność koncertową traktują jako przedłużenie muzycznego doświadczenia liturgii. Kierownikiem i inicjatorem „Katapetasmy” jest Łukasz Hajduczenia.

0 Comments

X