Zespół cerkiewny w Lubaczowie

Lubaczów

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja

Wzniesiona w 1883 roku według projektu wybitnego ukraińskiego architekta Wasyla Nahirnego, usytuowana w miejscu starej drewnianej cerkiewki. Obecnie jest to budowla złożona na planie krzyża łacińskiego, orientowana, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zwieńczona kopułą usytuowaną na skrzyżowaniu nawy i transeptu, dachy są dwuspadowe i pulpitowe. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia, a od południa skarbczyk. Ściany pokryte są polichromią figuralną wykonaną w końcu XIX w. przez Antona Jabłonowskiego. Pochodzący z cerkwi XVII – wieczny ikonostas-wykonany przez wybitnych malarzy ruskich w końcu XVII w. – znajduje się obecnie w grekokatolickiej katedrze w Przemyślu.

Dzwonnica cerkiewna murowana

Zbudowana w 1843r. a w 1862 przebudowana, otynkowana, na planie wydłużonego prostokąta, nakryta blachą, na szczycie wieżyczka o baniastym hełmie.

Lokalizacja

  • Adres: Grunwaldzka 4, 37-600 Lubaczów
  • Współrzędne geograficzne (DD): 50.156275, 23.122764

Zobacz również

 

Ziemia Lubaczowska - odkrywaj i doświadczaj

X