Rezerwat Źródła Tanwi

Gmina Narol

,,Źródła Tanwi’’ to rezerwat torfowiskowy. Położony jest w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym, na terenie wsi Huta Złomy, w leśnictwie Złomy. Zajmuje on powierzchnię 186,54 ha.

Utworzony został 21 grudnia 1998 roku. Celem rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych zespołów torfowiskowych borów bagiennych, wilgotnych oraz olsów z licznymi gatunkami chronionymi roślin zielonych. Teren rezerwatu jest lekko pofalowany, najwyżej położone punkty znajdują się na jego obrzeżach, natomiast ku dolinie Tanwi łagodnie opada. Obniżenia terenu zajmują torfowiska wysokie i przejściowe, które bogate są w relikty glacjalne, subarktyczne i atlantyckie, np. rosiczka okrągłolistna – Drosera rotundifolia, sit sztywny – Jancus sqarrosus, przygiełka brunatna – Rhynchospora Fusa.

Ścieżka – Kobyle Jezioro

Prowadzi przez torfowiskowy rezerwat “Źródła Tanwi” położonym w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym na gruntach Nadleśnictwa Narol, Leśnictwa Złomy. Ścieżka zaczyna się w miejscowości Huta Złomy, w odległości ok. 7 km od tej tablicy. Dojedziemy do niej przez Jędrzejówkę i Dębiny.

Nazwa jej pochodzi od legendy, jakby na torfowisku miała utopić się kobyła. Na trasie ścieżki rozmieszczono 8 tablic przystankowych, zawiera krótkie informacje o jej osobliwościach. Spacer po ścieżce daje możliwość poznania bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego rezerwatu, a także wapiennego krzyża – jednego z wielu krzyży bruśnieńskich na Roztoczu. Usytuowanie ścieżki w rezerwacie podnosi jej walory poznawcze ze względu na różnorodną roślinność, zarówno bagienną, charakterystyczną dla torfowiska przejściowego, jak i typową dla świeżych. Przy 8- ostatnim przystanku zostało przygotowane miejsce ogniskowe ze stołami i ławkami, na 7 przystanku wybudowana jest drewniana wieża obserwacyjna, z której roztacza się rozległy widok na okolicę. Ścieżka oznakowana jest w terenie strzałkami oraz białymi kwadratami z czerwonym paskiem po ich przekątnej malowanymi na drzewach. Długość ścieżki 2km, czas przejścia 1,5 godz.

Lokalizacja

  • Adres: Gmina Narol
  • Współrzędne geograficzne (DD): 50.281193, 23.355307

Zobacz również

 

Ziemia Lubaczowska - odkrywaj i doświadczaj

X